โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน

นางกุลยาภรณ์ ขันทะวงค์วัฒนา รองผอ.โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคระผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง โดยการนำของนายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน วันอังาครที่ 4 ธันวาคม 2561
>>ภาพการศึกษาดูงานทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<