โครงการศูนย์เสมาส่งเสริมคุณธรรม ป.5 ปีการศึกษา 2561

โครงการศูนย์เสมาส่งเสริมคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ วัดสาริการาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ภาพจาก facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง คลิก