กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดชั้นป.6 ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ
ยุวกาชาด นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนอนุบาลตรังประจำปีการศึกษา 2560 ณ สวนทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

>>ภาพพิธีเปิดกองลูกเสือยุวกาชาด<<
>>ภาพผอ.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฐานการเรียนรู้<<
>>พักเที่ยงทานอาหารฐานการเรียนรูภาคบ่าย<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .