กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 โดยได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน  เสือ  โดยกองลูกเสือสำรอง และกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561   ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
>>ภาพพิธีถวายบังคมราชดุดี<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<