กิจกรรมชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ตรัง

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ตรัง ที่ได้นำภาพยนต์เกี่ยยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำนาวน 21 เรืองมาฉายให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการชมภาพยนต์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<