พิธีมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร
ยอดนักอ่านแก่นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณหน้าแถวโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

>>ชมภาพพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<