กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปี 2561

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปี 2561 ณ เวทีอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
>>ไฟล์ที่1ประเพณีวันลอยกระทง61<<
>>ไฟล์ที่2ประเพณีวันลอยกระทง61<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<