โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีไหว้พระภูมิศรีวิไลเลิศ ประจำปี 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทำพิธีไหว้พระภูมิศรีวิไลเลิศ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลพระภูมิประจำโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
>>พิธีจัดเตรียมของบูชาพระภูมิ<<
>>พิธีไหว้พระภูมิศรีวิไลเลิศ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<