คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังพานักเรียนร่วมงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018”

นางสาวณธษา ชุมพล ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง หัวหน้าสายชั้น ป.4 นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลตรังร่วมงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018” The 22nd Trang Underwater Wedding
Ceremony 12-13-14 February 2018 The Moment Of Love Trang Thailand
ณ บริเวณถนนพระรามหก และถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

>>คลิกชมภาพเตรียมขบวนเดินทางร่วมงาน<<
>>ชมเก็บภาพที่ระลึกพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018<<
>>ชมภาพโปรยดอกไม้แก่ขบวนคู่บ่าวสาว<<