ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<