เสื้อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะ สพป.ตรังเขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
>>รวมภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<