กิจกรรมการต้อนรับคุณครูนพรดา โพชสาลี และคณะผู้ติดตามในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังนุบาลตรัง กล่าวให้การต้อนรับคุณครูนพรดา โพชสาลี และคณะผู้ติดตามในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องศูนย์ปฐมวันต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการต้อนรับ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรั<<