กิจกรรมแนะนำตัวคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง แนะนำตัวคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ท่านในวันนี้ คือ 1).คุณครูสุภาพ เกี่ยวพันธ์ และ 2).คุณครูจิราภรณ์ ใจจ้อง ให้นักเรียนได้รู้จักบริเวณหน้าแถวโรงเรีรยนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพแนะนำคุณครูย้ายมาใหม่<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<