กิจกรรมพิธีต้อนรับคุณครูเดินทางย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตรังภาคเรียนที่ 2/2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและผู้ติดตามคุณครูที่เดินทางย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย 1).นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
2).นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรังเขต 1 ณ เวทีอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพการต้อนรับและเลี้ยงรับรอง<<
>>ภาพพิธีกล่าวต้อนรับมอบของที่ระลึก<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<