โครงการนิเทศ ติดตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สพป.ตรัง เขต 1

นายนสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรังให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตรัง เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย นายคเณศ โยธี นักวิชาการการเงินและบัญชีรชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 และนางจินตนา งามประดิษฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัฯญชีชำนาญการ สพป.ตรังเขต 1 ในโอกาสที่มานิเทศติดตาม ตามโครงการนิเทศ ติดตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คาราวาน สพป.ตรัง 1 รวมใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพเยี่ยมนิเทศโรงเรียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<