กิจกรรมประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่7/2561

นายสนธยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่7/2561 เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ เวทีใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศประชุมทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<