พิธีถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช”ปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหารข้าราชการครูร่วมพิธีถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
>>ภาพพิธีวางพวงมาลา<<
>>ภาพที่ระลึกวันปิยะมหาราชปี61<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<