งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ปี 2561

งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561  “สุดยอดเด็กไทย ภูมิใจในถิ่น สืบศาสตร์และศิลป์ แห่งชาวดอกบัว”  ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561
>>ทักษะวิชาการอนุบาล14จังหวัดภาคใต้<<
>>สาระพัฒนาผู้เรียนทักษะวิชาการอนุบาล14จังหวัดภาคใต้<<
>>เก็บตกพิธีเปิดทักษะวิชาการอนุบาล14จังหวัดภาคใต้<<
>>ผลการแข่งขันทักษะวิชาการอนุบาล14จังหวัด<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<