กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลาเขต 3

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลาเขต 3 ฬโอกาศเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<