การอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และสพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามตารางกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
>>ภาพวันที่21ก.ย.61ภาคเช้า<<
>>ภาพวันที่21ก.ย.61ภาคบ่าย<<
>>ภาพวันที่22ก.ย.61อบรมครูปฐมวัย<<
>>โรงเรียนอนุบาตรัง<<