กิจกรรมประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่6/2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานและดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่6/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการประชุมครู<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<