กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและเลขานุการเตรียมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่ายในการเตรียมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13  ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
>>ภาพประชุมคณะกรรมการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<