กิจกรรมนักเรียนรับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยร้อยรักษ์ภาษาไทย

คุณครูกาญจนา รัตนรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง นำนักเรียนรับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ร้อยรักษ์ภาษาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อีตลักษณ์ความเป็นไทย (1) รางวัลชมเชย กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน ป.1-3 และ ป.4-6 (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดแข่งขันตอบคำถาม ป.1-3 (3) รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดการแต่งคำประพันธ์ ป.4-6  ทั้งนี้รางวัลชมเชยรับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมตอบคำถาม ชั้น ป.1-3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ณ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
>>ภาพกิจกรรมรับรางวัล<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<