กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย สพป.นราธิวาส เขต 1

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขการ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย สพป.นราธิวาส เขต 1 ในโอกาสเดินทางมาทัศนะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการสะเต็มศึกษา โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย และโครงการหนูน้อยเด็กดีวิถีพุทธ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<