กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขการ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สังกัด สพป.พัทลุงเขต 2 ในโอกาสเดินทางมาทัศนะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการสะเต็มศึกษา โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย และโครงการหนูน้อยเด็กดีวิถีพุทธ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<