ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 1/2561

นายสมศักดิ์ จุลรัตน์ อดีต ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง
เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่
1/2561 ณ ห้องResource center วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

>>ชมภาพประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งหมดที่นี่<<