กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการช่วชั้นปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายวิชาการ
นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สวนทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
>>คลิกชมภาพเตรียมการก่อนเปิดค่าย<<
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดค่ายวิชาการปฐมวัย<<
>>คลิกชมภาพฐานการเรียนรู้ต่างๆ<<