การประเมินครูผู้ช่วย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประเมินครูผู้ช่วย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นางสาวอารียา เขียดเขียว นางสาววรัญญา ช่วยพิชัย นางสาวชนากานต์ เขียวจีน และนางสาวนรีรัตน์ สิทธิชัย

คลิก เพื่อดูรูปใน Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง