การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2561  นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561