การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ และช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

การสอบคัดเลือกบุคคลเ

Read more

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรังแนะนำตัวผ่านทางระบบถ่ายทอดสอด ช่อง ABT Channel ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

นางสุภารัตน์ รองเดช

Read more

ยินดีต้อนรับ นางสุภารัตน์ รองเดช และนายสมเกียรติ ธีระคงคา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับ นางสุภา

Read more