นายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชวด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 1

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้

Read more

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณครู ได้จัดงานเลี้ยงส่ง นายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้

Read more