ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)ใหม่ 

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษใหม่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ใหม่ 

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Read more

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ใหม่ 

การรับนักเรียนห้องเร

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 

    ประกาศ

Read more