แจ้งประชาสัมพันธ์​ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา​ 2563​ และหลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้วให้เข้าไป สแกน QR-Code ​เพื่อเข้ากลุ่มไลน์​ของห้องเรียน

รายชื่อนักเรียนประจำ

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรังขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

>>ติดตามข่าวสา

Read more

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนอนุบา

Read more

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนอนุบา

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.1/6 ปีการศึกษา 2563 โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program (EP)

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Read more