วิดีโอโรงเรียนอนุบาลตรังพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

>>ถ่ายรูปเป็นท

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนั

Read more

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังยินดีต้อนรับนายณัฐ ลายทองสุก ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง

คณะครูและบุคลากรทางก

Read more