ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินและครูผู้ควบคุมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินและครูผู้ควบคุมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more