พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมหาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562

นางณิทฐา แสวงทอง รอง

Read more