พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนร่วมแข่งขันแมกซ์พลอย ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

ประชุมทางไกลเรื่องการประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more