การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 , 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

การรับนักเรียนเข้าเร

Read more

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมพิธียกพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและพิธีเวียนเทียน ณ วัดนิโครธาราม

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้

Read more

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด (รายเดือน) ตำแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานขับรถ

การประชุมบุคลากรทางก

Read more

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ใหม่ 

การรับนักเรียนห้องเร

Read more

โรงพยาบาลตรัง จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคด้านทันตกรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2563

โรงพยาบาลตรัง จัดทำโ

Read more