ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงาน กิจกรรม Open House ณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ปีการศึกษา 2561

ครูและนักเรียนโรงเรี

Read more