พิธีมอบเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

พิธีมอบเกียรติบัตรงา

Read more

นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

พิธีหน้าแถว เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร

พิธีหน้าแถว เนื่องใน

Read more