สพป.ตรังเขต 1 ประชุมสัญจรคั้งที่ 2รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. และเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

สพป.ตรังเขต 1 ประชุม

Read more

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

กลุ่มโรงเรียนทับเที่

Read more

ประชุมเตรียมการดำเนินงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more