วิดีโอ ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561

ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร

Read more

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ภาคใต้) ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน”

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

Read more