ระกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียน พิเศษเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program) ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนอนุนบาลต

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ Mini English Program (MEP)

บัญชีรายชื่อนักเรียน

Read more

รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบผังกราฟิก เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูบ้านนอกดอทคอม  ชื

Read more