คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังยินดีต้อนรับนายณัฐ ลายทองสุก ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง

คณะครูและบุคลากรทางก

Read more

ดร.วินัย พันธุรัตน์ และดร.ดาวใจ ไพจิตร ศิลปินแห่งชาติและคณะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในการมาดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังนายณัฐ ลายทองสุข

วันนี้ ดร.วินัย พันธ

Read more

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลตรังให้ความรู้วิธีปฏิบัติตนแก่นักเรียน ร.ร.อนุบาลตรังพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID 19

นางสาวมาลัยรัตน์ สุข

Read more