โรงเรีบยนอนุบาลตรังวิดีโอนำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

โรงเรีบยนอนุบาลตรังว

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.

Read more

ร่วมพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีนายสมยศ มาธีระ คู่สมรสนางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสเดินทางรับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านในควน

นายณัฐ ลายทองสุก ผอ.

Read more